24/7 support & sale

29 jaar ervaring

24/7 support & sale

29 jaar ervaring

Disclaimer

Disclaimer

Inhoud website

Daylight besteedt veel zorg aan de creatie en het onderhoud van deze website. Daylight garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Daylight niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.
Daylight biedt geen garanties met betrekking tot de werking van deze site en aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met het gebruik en de inhoud ervan. In het algemeen, en binnen de wettelijke grenzen, is Daylight niet aansprakelijk voor om het even welke schade, wat ook de oorzaak of de aard van de schade is, die de klant heeft opgelopen ten gevolge van het gebruik dat hij maakt van de Daylight website, weze het aan zijn computer of de documenten of bestanden van zijn computer.
In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van Google of Alta Vista of andere zoekinstrumenten, is Daylight niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruikt maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat Daylight geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. Daylight kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Daylight denkt met u mee. Aarzel niet om ons te contacteren.
Wij zijn 24/7 bereikbaar op het nummer +32 9 230 54 00